תפריט נגישות

סרן ירון מרדיקס ז"ל

חורשת הסרנים

חורשת הסרנים

אלבום תמונות

דברים בהקדשת חורשת הסרנים

ברוך לוי, אשתאול 3.8.75

באנו היום לחורשת הסרנים כדי להוסיף ציון של מקדם לציוני הדרך והזמן אותו חיו ובהם צעדו ועשו בנינו, חברינו - נמרוד גאון, ירון מרדיקס, איתן סגל, חנוך סנדרוב, גבי רפאלי ואפרים שניאור.
דרך ארוכה ורבת-מעש היתה דרכם, אף שהיא מקופלת ביריעת חיים קצרה. והרי זה אך עשר שנים מאז הצטרפו לפנימיה הצבאית שהוותה תפנית חשובה בחייהם. עשר שנים שלא זכו להשלימן למועד, אך שנות חייהם מלאות היו בחדוות נעורים המשולבת ברצינות-המעשה.
בהצטרפם לפנימיה הצבאית, היו בין צעירי ישראל המכשירים עצמם לתפקידי פיקוד ביחידות השדה של צבא ההגנה לישראל. ארבע שנים של הכשרה ואימונים עשו בפנימיה הצבאית בה נתחשלה אישיותם והתעמקה חברותם. בה קנו מדות אישיות מכובדות בצד ערכים לאומיים. בה למדו להכיר ולהזדהות עם דברי ימי ישראל ומלחמותיו, וקנו וקיימו עליהם את אהבת ארץ ישראל ונצירתה הלכה למעשה.
ארבע שנים נוספות עשו בצה"ל. היתה זו תקופה של התערות והשתלבות ברכב הברזל, בחיל הרגלים ובחיל השריון. שבועות וחודשים רבים של הכשרה ואימונים, שהביאו להעמקת הידע המקצועי ולחישולם האישי כקצינים-מפקדים. תקופות ותפקידים שונים, בהם הצליחו לפקד על יחידות ואנשים ולהביא להשגים בכל אשר הוטל עליהם, אותו עשו במסירות ובאחריות.
צעירים וראשונים היו ותמיד הלכו לפני המחנה, כאשר מלוות אותם משפחותיהם באהבה, בחרדה ובגאוה. המשפחות - ובעיקר האמהות והאבות - אשר נשאו במלאכה החשובה של גידולם, הדרכתם והכונתם עדי היו לאנשים. שונים היו השישה בתכונותיהם, באישיותם ובמראיהם והם הגיעו, כל אחד בדרכו שלו, כאשר אחדות המטרה מכוונת את מעשיהם והישגיהם.
ראשונים וטובים, בני המחזור הראשון היו, ונמנו על חוד החנית של יחידות השדה של צה"ל עת באה עלינו מלחמת יום הכיפורים. אכן זו היתה המלחמה שלהם. בגופם עצרו בעד מפולת קשה וסוככו על מדינת ישראל באחת משעותיה הקשות ביותר. וכאילו חלקו ביניהם את המעמסה הכבדה, היו נמרוד, ירון וחנוך בראש אנשיהם מנהלים את קרבות הבלימה בדרום ליד התעלה, בעוד שאיתן עשה בחבורת הפיקוד של כוחות צה"ל בסיני, היה גבי בקרבות שריון אל מול האויב הסורי ברמת הגולן, ואפי עשה במערכה הקשה במרומי הר החרמון.
מעטים מול רבים היו. מעשיהם במלחמה היו שילוב נפלא של דביקות במטרה, חוסן גוף ועוז רוח, חברות טובה והתנדבות סביב מופת המנהיגות האישי. שלמים ובוטחים הלכו אל המלחמה, שהינה המבחן העליון אליו חונכו, כאשר הם נוסכים בטחון בחייליהם ומתעלים יחד עמהם לאמות-מידה גבוהות של ביצוע והקרבה, בהעמיסם על כתפיהם הצעירות את משא הבלימה והדיפת האויב - המשימה הנכבדה שבמערכה.
אנחנו מקדשים היום חורשה זו, השוכנת בין צרעה ואשתאול בדרך הרטוב לירושלים לזכר עולם לחברינו שקדשו את ארץ ישראל בדמם. מדינת ישראל ובדרי ימי העם היהודי מלאים ציוני מקום וזמן והיום אנו מעמיקים שורשים נוספים בחורשת האילנות השוכנת במקום בו צמח וגדל שמשון, שהיה לסמל הגבורה היהודית.
לא תמה המערכה. מדינת ישראל ניצבת מול אתגרים וטכנות בחזית הבטחונית כבחזיתות אחרות, בהן החברתית והכלכלית. אף נתגלו בתוכנו בקיעים מדאיגים. עלינו יהיה לשאוב עוז ותעצומות ממעשי הבנים ולבנות גשר איתן מן העבר אל עתיד טוב יותר. תהיה חורשה זו ביטוי לחיים הנמשכים של עם ישראל בארצו והרי אנו כולנו, עם ישראל, מדינת ישראל וצה"ל, חייבים לבנים שנפלו חוב של כבוד. מוטלת עלינו החובה להתחשל ולהתעלות על מנת להיות ראויים לחיות לאור מופת מעשיהם.

בניית אתרים: