תפריט נגישות

סגן מיכאל מייק גולדמן ז"ל

דברים לזכרו מאת המדריכה של מיכאל - שרה רובינשטיין


חיפה 24.7.74

למשפחת גולדמן היקרה!

אינכם מכירים אותי, אך יתכן שפעם הוזכר שמי. בשנים תשכ"ז-תשכ"ח שרתתי כחונכת בפנימיה הצבאית וכך הדרכתי את מיכאל מייקי שלכם. בימי הכוננות שלפני מלחמת ששת הימים כתבו הנערים מכתבים לחיילים שהיו אז בחזית ומשום מה חלק מהם לא נשלח ליעדו.
בימים אלה דפדפתי במחברות ובאלבומים מתקופה זו והנה הזדקר מכתב זה שכתבו מיכאל. מלחמה זו שקטפה נערים עליזים ורבי חיות כמיכאל פגעה ברבים מאתנו, גם במשפחתנו, וכך לא נתפניתי בימי 73 לבוא ולחלוק עמכם מזכרונותי הנעימים והשמחים, זכרונות שעדיין שמורים עמי, זכרונותי, את מיכאל הנער החייכני העליז ובעל הרעיונות למכביר. יודעת אני, כי גם עמוד כתוב זה שאני משגרת אליכם עתה יקר ועל כן ממהרת אני לפרוע חוב זה של מצוה כלפיכם.

בידידות בכאב רב ובהוקרה
שלכם
שרה רובינשטיין

כשהדרכתי את מיכאל הכיר אותי בשם משפחה שונה, שרה שמושקין והייתי חונכת שלו למקצועות העבריים ולאנגלית בעיקר. וסליחה על שהמעטפה פתוחה.

בניית אתרים: