תפריט נגישות

סגן אמיר דרורי ז"ל


לאות ולעדות כי
סגן
אמיר
דרורי
ז"ל
מ.א. 325150
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור

ביום ה-31 בינואר 1960, בהיותו מפקד כוח החסימה בפשיטה על חירבת תאופיק התחתונה, כאשר הכוח המוביל נתקל במארב, פיצל סגן אמיר דרורי את שאר כוחו ונע במהירות למקום החסימה שנקבע לו, זאת תוך שיקול כי יספיק עוד לחסום את הדרך לנסוגים מהמארב. תוך כדי תנועתו נתקל בשניים מחיילי האויב ופגע בהם. בהגיעו למקום החסימה המתוכנן, כשמצא אותו תחת אש יעילה ממוצבי תאופיק העליונה, הזיז את כוחו במהירות במעלה התלול ביותר, עד למקום כ-50 מ' מתאופיק העליונה והודיע על השינוי לחסימות השכנות.
בזאת הוכיח שיקול מהיר ונכון ודביקות במשימתו תוך גילוי תושייה, שמירה על ביטחון אנשיו ומנהיגות בקרב.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
תמונת סמל עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "עמו עוז ותושיה לו" (איוב יב, טו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
31/1/1960
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: