תפריט נגישות

דבר מפקד הפנמ"צ

משפחות שכולות יקרות, חניכים, מפקדים ובוגרים,

באתר זה, מונצחים זכרם ומורשתם של חללי צה"ל, בוגרי הפנימיות הצבאיות בחיפה, תל אביב ואור עציון.

אנו, מפקדי וחניכי הפנימייה הצבאית עושים כמיטב יכולתנו כדי שזיכרון זה לא יישאר בגדר סיסמאות, אלא יהיה חלק מחיינו ויהווה נדבך מרכזי בעיצוב דמותם של החניכים.
כל חניך וחניכה מופקדים על הנצחת זכרונו ומורשתו של אחד מחללי הפנימייה. הם מתחייבים לשמור על קשר עם המשפחה, ללמוד וללמד את המורשת שהותיר אחריו הבוגר שאותו הוא מנציח.
כך יוצא שמידי שנה, לומדים חניכי הפנימייה הצבאית את זכרם ומורשתם של הנופלים. הם מתחקרים את החברים למחזור ושומרים על קשר עם בני המשפחות.
בנוסף ללימוד המורשת אנו מאמינים כי ההנצחה הטובה ביותר היא במעשה.

הצוואה בהקדשת החיים של הנופלים היא מעשה התורם לחברה במדינת ישראל, וכך אנו משתדלים לעשות. 
מעבר לכך, במסגרת הקשר של חניכי הפנימיה עם בוגרי המחזורים מוקדש אירוע הנצחה שנתי לבוגר ממחזור היובל.

עם כינונה של הפנימיה במתכונתה החדשה תחת משרד הביטחון מקומם של בוגרי הפנימיה שנפלו לא השתנה. אנו ממשיכים בהנצחה ללימוד המורשת בערכי הפנימיה, 'בהשקט ובבטחה'.

ידידיה חזני, סא"ל (מיל')
מפקד הפנימייה הצבאית לפיקוד

בניית אתרים: